Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Osoby stosujące przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Lęborku

ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

tel./fax. 059 8628106

e-mail: pcpr@pcprlebork.pl   www.pcprlebork.pl

___________________________________________________________________________

 

INFORMATOR

O PODMIOTACH REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

W POWIECIE LĘBORSKIM

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Dla mieszkańców powiatu lęborskiego program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

Podstawowe informacje

Celem głównym oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.

W ramach programu, realizowanego w warunkach wolnościowych, organizowane są bezpłatne spotkania indywidualne i grupowe. Zajęcia odbywają się w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

Program ma charakter edukacyjno – korekcyjny, dlatego składa się z części edukacyjnej (przekazanie wiedzy dotyczącej m.in. zjawiska przemocy, równości płci oraz mitów i faktów na ten temat, sposobów rozładowywania agresji, właściwej komunikacji interpersonalnej, wpływu alkoholu i innych środków odurzających na życie rodzinne, wpływu przemocy na zachowanie i psychikę dzieci, ochrony osób słabszych) oraz praktycznych ćwiczeń dostarczających korekcyjnych doświadczeń osobistych (zmierzających do zmiany postaw i zachowań związanych z przemocą oraz rozwijających umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia).

Uczestnicy Programu

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

1) dorosłych sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu lęborskiego; do udziału w programie można rekrutować także mieszkańców innych powiatów;

2) osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno - edukacyjnych;

3) osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia
od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

4) osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym (kierowani przez kuratorów sądowych, policję, terapeutów uzależnień, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej oraz zespoły interdyscyplinarne lub osoby które z własnej inicjatywy chciałyby zmienić swoje zachowanie).

W pierwszej kolejności do uczestnictwa w programie będą kwalifikowane osoby, które
w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały skierowane przez sąd.

Do udziału w programie nie będą przyjmowane osoby:

- chore psychicznie;

- z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami osobowości;

- uzależnione od środków odurzających z wyłączeniem osób, które są w trakcie lub zakończyły leczenie odwykowe.

Osoby stosujące przemoc w rodzinie, u których zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia.

Kontakt w sprawie

Szczegółowych informacji na temat programu udziela: Pani Małgorzata Jarosz, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork, pok. 233, tel. 59 86 28 106 wew. 21.


Zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach Programu psychologiczno-terapeutycznego:
  • dla osób potrzebujących pomocy w radzeniu sobie z problemami, z zachowaniami agresywnymi,
  • rodziców mających trudności z wychowaniem dzieci bez użycia przemocy,
  • dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Program obejmuje:
  • 5 spotkań grupowych po 2 godz., 1 x w tygodniu oraz
  • 5 godzin terapii indywidualnej dla każdego uczestnika.
Celem Programu jest zmiana zachowań i postaw uczestników pozwalająca zmniejszyć ryzyko stosowania przemocy oraz wypracowanie technik zwiększających zdolności samokontroli zachowań agresywnych i umożliwiające konstruktywne współżycie w rodzinie.
Zajęcia poprowadzi psycholog-psychoterapeuta.
Szczegółowych informacji na temat programu udziela: Pani Małgorzata Jarosz, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork, pok. 233, tel. 59 86 28 106 wew. 21.

Poradnictwo specjalistyczne

W ramach poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku istnieje możliwość skorzystania z pomocy: pracownika socjalnego, psychologa, radcy prawnego.

Pracownik socjalny - Pani Iwona Sysik udziela wsparcia telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przy ul. Czołgistów 5 pok. 233 II piętro lub pod numerem telefonu 59 86 28 106:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Psycholog -  Sandra Wierzbowska - tel. kom. 798 686 431 pełni dyżury:

DYŻUR TELEFONICZNY

Środa w godzinach 15:30 - 17:30

numer telefonu: 798 686 431

e-mail: pcpr@pcprlebork.pl

lub       sw@pcprlebork.pl

W SIEDZIBIE PCPR

wtorek i czwartek w godzinach 16:00 - 20.00

(celem umówienia spotkania prosimy o kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach:
7.30-15.30 pod nr telefonu: 59 86 28 106).


Poradnictwo prawne - radca prawny - Aleksandra Łyczak - tel. kom. 798 649 084 - udzielane telefonicznie lub bezpośrednio - po umówieniu spotkania w kontakcie telefonicznym lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe) w terminach:

  • środa - dyżur w siedzibie PCPR - w godzinach 11:00 – 13:00

(celem umówienia spotkania proszę o kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach
7.30-15.30 pod nr telefonu: 59 86 28 106)


Wsparcie i pomoc rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu

W zależności od ilości osób chętnych Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku organizuje spotkania i szkolenia w zakresie kompetencji rodzicielskich w celu obniżenia ryzyka wystąpienia przemocy w rodzinie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z pracownikiem socjalnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku Panią Iwoną Sysik przy ul. Czołgistów 5 pok. 233 II piętro lub pod numerem telefonu 59 86 28 106:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Jednostki pomocy społecznej realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie lęborskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
59 86 28 106
59 84 21 771

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku

ul. Wyszyńskiego 3

84-300 Lębork

59 8 622 711

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie

ul. Kościuszki 90 a

84-360 Łeba

59 306 71 60

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach

ul. Osiedle na Wzgórzu 35

84-312 Cewice

59 8 611 467

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej

ul. Młynarska 11

84-351 Nowa Wieś Lęborska

59 8 612 474

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku

ul. Radosna 9

84-352 Wicko

59 8 611 119

 

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2020 r.

Nazwa

Powiat

Dane teleadresowe

 

ulica

kod

miasto

telefon

e-mail

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

w Słupsku

Powiat m. Słupsk

Słoneczna 15

76-200

Słupsk

59 814 28 01

mopr@sl.home.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Człuchowie

Powiat człuchowski

WOJSKA POLSKIEGO 5

77-300

Człuchów

59 834 51 47

pcprczluchow@gmail.com

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Kwidzynie

Powiat kwidzyński

Gen. Józefa Hallera 5

82-500

Kwidzyn

55 646 18 00

sekretariat@pcprkwidzyn.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Lęborku

Powiat lęborski

Czołgistów 5

84-300

Lębork

59 862 81 06

pcpr@pcprlebork.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Pruszczu Gdańskim

Powiat gdański

Mariana Raciborskiego 2

83-000

Pruszcz Gdański

58 773 20 85

pcpr@powiat-gdanski.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Pucku

Powiat pucki

Kolejowa 7

84-100

Puck

58 673 41 93

sekretariat@pcprpuck.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Starogardzie Gdańskim

Powiat starogardzki

Paderewskiego 11

83-200

Starogard Gdański

58 560 23 20

sekretariat@pcprstarogard.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Sztumie

Powiat sztumski

Sierakowskich 15

82-400

Sztum

55 267 74 79

sekretariat@pcpr.powiatsztumski.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Tczewie

Powiat tczewski

Wojska Polskiego 6

83-110

Tczew

58 530 44 49
508 350 484

pcpr@pcpr.tczew.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Bytowie

Powiat bytowski

Miła 26

77-100

Bytów

59 822 80 68

kontakt@pcprbytow.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Kartuzach

Powiat kartuski

Mściwoja II 20

83-300

Kartuzy

58 685 33 20
58 684 00 82

sekretariat@pcprkartuzy.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Malborku

Powiat malborski

Pl. Słowiański 6

82-200

Malbork

55 647 15 45

sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

w Nowym Dworze Gdańskim

Powiat nowodworski

Warszawska 52

82-100

Nowy Dwór Gdański

55 261 73 04

oik@pcprndg.pl

 

Punkt Interwencji Kryzysowej
(Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sopocie)

Powiat m. Sopot

Al. Niepodległości 759A

81-838

Sopot

58 550 14 14

pik@mopssopot.pl

 

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Powiat kościerski

Krasickiego 4

83-400

Kościerzyna

667 761 455
58 681 53 87

pik@pcprkoscierzyna.pl

 

Punkt Interwencji Kryzysowej

Powiat chojnicki

Piłsudskiego 30

89-600

Chojnice

52 33 44 491

pcpr@infochojnice.pl

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Powiat m. Gdynia

Bpa. Dominika 25

81-402

Gdynia

58 354 68 64

sow@zpsgdynia.pl

 

Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań"

Powiat m. Gdańsk

Mostowa 1A

80-778

Gdańsk

500 261 486

slawomir.kunkel@o2.pl

 

Podmioty realizujące programy  psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2020 r.

Nazwa

Powiat

Dane teleadresowe

 

 

 

 

 

 

ulica

kod

miasto

telefon

e-mail

Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii

Powiat m. Gdańsk

Brzozowa 15

80-243

Gdańsk

660 765 050

info@psychotraumatologia.com.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim

Powiat gdański

Mariana Raciborskiego 2

83-000

Pruszcz Gdański

58 773 20 85

pcpr@powiat-gdanski.pl

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Powiat nowodworski

Warszawska 52

82-100

Nowy Dwór Gdański

55 261 73 04

oik@pcprndg.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej

(Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie)

Powiat m. Sopot

Al. Niepodległości 759A

81-838

Sopot

58 550 14 14

pik@mopssopot.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Powiat m. Gdynia

Bpa. Dominika 25

81-402

Gdynia

58 354 68 64

sow@zpsgdynia.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny