Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką wsparcia o zasięgu lokalnym powołaną do realizacji zadań PCPR w zakresie udzielania pomocy rodzinom z problemem przemocy oraz osobom w sytuacjach kryzysowych w rozumieniu:

•ustawy o pomocy społecznej,

•ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

•ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

•ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

•ustawy o cudzoziemcach.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela i organizuje pomoc w zakresie:

1.poradnictwo specjalistyczne (osobiste, telefoniczne, drogą elektroniczną),

2.pomoc psychologiczną – indywidualną, grupową, rodzinną,

3.pomoc terapeutyczną o charakterze krótkoterminowym,

4.pomoc prawną dla osób doznających przemocy,

5.pomoc interwencyjną,

6.konsultacje i terapię dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin.

 

Z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą korzystać:

•skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje,

•zgłaszające się bez skierowania,

•korzystające z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest dobrowolne,

•w przypadku zagrożenia zdrowia i życia osób będących klientami, Ośrodek Interwencji Kryzysowej ma prawo i obowiązek podjęcia działania z urzędu nakierowanego na zapewnienie bezpieczeństwa bez konieczności wyrażenia zgody przez osobę w sytuacji zagrożenia.

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

 

pracownik socjalny: Iwona Sysik pok. 233

/0-59/ 8628-106

/0-59/ 8421-771

wew. 21

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny