Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

POMOC DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE
 

Wykaz jednostek/osób z terenu Powiatu Lęborskiego, zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork

Telefon/FAX:
/0-59/ 8628-106
/0-59/ 8421-771
e-mail: pcpr@pcprlebork.pl
Godziny przyjęć:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przyjmuje klientów

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 - 15:30

 

Poradnictwo prawne:

(przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku)

RADCA PRAWNY:

Aleksandra Łyczak

udziela porad prawnych w każdą środę od 11:00-13:00 lub wg indywidualnych ustaleń - pok. 133 (wejście od parkingu Starostwa Powiatowego)

pod numerem telefonu ww. terminie: 798 649 084

 

Poradnictwo psychologiczne w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej:

(przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku)

PSYCHOLOG:

Sandra Wierzbowska

DYŻUR TELEFONICZNY

środa w godzinach: 15:30 - 17:30

numer telefonu: 798 686 431

e-mail: pcpr@pcprlebork.pl

lub       sw@pcprlebork.pl

DYŻUR W SIEDZIBIE PCPR:

wtorek i czwartek w godzinach: 16:00 - 20:00

 

Poradnictwo socjane:

PRACOWNIK SOCJALNY:

Iwona Sysik

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

pok. 233

tel. 59 8628106

 

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ:

(przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką wsparcia o zasięgu lokalnym powołaną do realizacji zadań PCPR w zakresie udzielania pomocy rodzinom z problemem przemocy oraz osobom w sytuacjach kryzysowych w rozumieniu:

•ustawy o pomocy społecznej,

•ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

•ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

•ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

•ustawy o cudzoziemcach.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela i organizuje pomoc w zakresie:

1.poradnictwo specjalistyczne (osobiste, telefoniczne, drogą elektroniczną),

2.pomoc psychologiczną – indywidualną, grupową, rodzinną,

3.pomoc terapeutyczną o charakterze krótkoterminowym,

4.pomoc prawną dla osób doznających przemocy,

5.pomoc interwencyjną,

6.konsultacje i terapię dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin.

Z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą korzystać:

•skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje,

•zgłaszające się bez skierowania,

•korzystające z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest dobrowolne,

•w przypadku zagrożenia zdrowia i życia osób będących klientami, Ośrodek Interwencji Kryzysowej ma prawo i obowiązek podjęcia działania z urzędu nakierowanego na zapewnienie bezpieczeństwa bez konieczności wyrażenia zgody przez osobę w sytuacji zagrożenia.

 

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

pracownik socjalny: Iwona Sysik pok. 233

/0-59/ 8628-106 lub /0-59/ 8421-771

wew. 21

 

HOSTEL przy Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku
ul. Wojska Polskiego 43
, 84-300 Lębork

HOSTEL przy Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku prowadzony jest dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, gdzie osoby wymagające wsparcia mogą uzyskać m.in. tymczasowe miejsce do zamieszkania, całodzienne wyżywienie, wsparcie pracownika socjalnego i psychologa w zakresie rozwiązywania sytuacji kryzysowej.
Pobyt w Hostelu jest odpłatny.
Odpłatność ponosi pensjonariusz, a w przypadku braku możliwości pokrycia tych kosztów, ponoszą je ośrodki pomocy społecznej, właściwe do miejsca jego zamieszkania.
Skierowanie do Hostelu wydaje Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, na wniosek Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej.

Wymagania formalne do przyjęcia:

1.Wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu.
2.Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do Hostelu wraz z załącznikami.

Osoby potrzebujące wsparcia mogą kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku lub ośrodkami pomocy społecznej ze względu na miejsce zamieszkania.

Lp.

Nazwa jednostki

Adres

Numer telefonu

1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku

ul. Wyszyńskiego 3

84-300 Lębork

59 8 622 711

2.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie

ul. Kościuszki 90 a

84-360 Łeba

59 8 661 781

3.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Cewicach

ul. Osiedle na Wzgórzu 35

84-312 Cewice

59 8 611 467

4.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej

ul. Młynarska 11

84-351 Nowa Wieś Lęborska

59 8 612 474

5.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wicku

ul. Radosna 9

84-352 Wicko

59 8 611 119

6.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

059 8 628 106

7.

Policja dyżurny


 

997

59 8634 822

8.

Pogotowie Ratunkowe


 

999

karta_praw_01.jpg


karta_praw_02.jpg

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny