Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Osoby stosujące przemoc w rodzinie

Osoba stosująca przemoc w rodzinie, korzystając z profesjonalnej pomocy i wsparcia, jest w stanie oduczyć się stosowania przemocy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku jest realizatorem programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Dla mieszkańców powiatu lęborskiego program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

 

Podstawowe informacje

Celem oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych jest powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy, rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie, kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie, uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy, zdobycie i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstania przemocy w rodzinie, zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy, uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

W ramach programu, realizowanego w warunkach wolnościowych, organizowane są bezpłatne spotkania indywidualne i grupowe. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przy ul. Stefana Okrzei 15.

Program ma charakter korekcyjno - edukacyjny, dlatego będzie się składał z części edukacyjnej (przekazanie wiedzy dotyczącej m.in. zjawiska przemocy, postaw wobec przemocy, czynników wyzwalających przemoc, sposobów rozładowywania agresji, właściwej komunikacji interpersonalnej, wpływu alkoholu i innych środków odurzających na życie rodzinne, wpływu przemocy na zachowanie i psychikę dzieci, ochrony osób słabszych, sposobów odbudowywania więzi rodzinnych i relacji społecznych) oraz praktycznych ćwiczeń dostarczających korekcyjnych doświadczeń osobistych (zmierzających do zmiany postaw i zachowań związanych z przemocą oraz rozwijających umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia).

 

Uczestnicy Programu

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

1) dorosłych sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu lęborskiego; do udziału w programie można rekrutować także mieszkańców innych powiatów w sytuacji, gdy program jest finansowany z budżetu państwa, a liczba osób z powiatu lęborskiego jest niewystarczająca, aby uruchomić program;

2) osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa
w oddziaływaniach korekcyjno - edukacyjnych;

3) osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

4) osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym (kierowane przez kuratorów sądowych, Policję, terapeutów uzależnień, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej oraz zespoły interdyscyplinarne lub osoby które z własnej inicjatywy chciałyby zmienić swoje zachowanie).

 

W pierwszej kolejności do uczestnictwa w programie będą kwalifikowane osoby, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały skierowane przez sąd.

 
Do udziału w programie nie będą przyjmowane osoby:
- z chorobami psychicznymi;
- z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami osobowości;
- osoby uzależnione, które nie przeszły podstawowego cyklu terapii uzależnień.


Osoby stosujące przemoc w rodzinie, u których zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia.

 

Kontakt w sprawie

Szczegółowych informacji na temat programu udziela pracownik funkcjonującego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku Ośrodka Interwencji Kryzowej: Pani Iwona Sysik, oraz Pani Małgorzata Jarosz  -  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku ul. Stefana Okrzei 15 84-300 Lębork, pok. 108, tel. 59 842 17 71 wew. 108.

 

Poradnictwo specjalistyczne

W ramach poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku istnieje możliwość skorzystania z pomocy: pracownika socjalnego, psychologa, radcy prawnego.

 

Poradnictwo socjalne

pracownik socjalny - Pani Iwona Sysik udziela wsparcia telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przy ul. Stefana Okrzei 15
pok. 108, parter lub pod numerem telefonu 59 842 17 71 wew. 108, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

 

Poradnictwo psychologiczne

psycholog - Pani Sandra Wierzbowska udziela porad w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przy ul. Stefana Okrzei 15, pok. 110, parter, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

 

Poradnictwo prawne

radca prawny - Pani Aleksandra Łyczak udziela porad prawnych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przy ul. Stefana Okrzei 15, pok. 102, parter, w środy  w godzinach 11:00 - 13:00, po umówieniu spotkania pod numerem telefonu 59 842 17 71 (od poniedziałku – piątku w godzinach 7:30 - 15:30) lub pod numerem 798 649 084

 

Dyżur telefoniczny informacyjno - interwencyjny pełniony od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 - 15:30 pod numerem telefonu 59 842 17 71 wew. 110 lub 108 oraz dodatkowo w środy w godzinach od 15:30 - 18:30 pod numerem telefonu 798 686 431

 

Dyżur psychologa Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku w siedzibie PCPR przy ul. Stefana Okrzei 15, pok. 110, parter, w środy w godzinach od 15:30 - 18:30

 

Wsparcie i pomoc rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu

W zależności od ilości osób chętnych Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku organizuje spotkania i szkolenia w zakresie kompetencji rodzicielskich w celu obniżenia ryzyka wystąpienia przemocy w rodzinie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z pracownikiem socjalnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku Panią Iwoną Sysik przy ul. Stefana Okrzei 15 pok. 108 I piętro lub pod numerem telefonu 59 842 17 71:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

 

Jednostki pomocy społecznej realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie lęborskim

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

ul. Stefana Okrzei 15
84-300 Lębork
59 842 17 71

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku

ul. Wyszyńskiego 3

84-300 Lębork

59 86 22 711

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie

ul. Kościuszki 90 a

84-360 Łeba

59 30 67 160

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach

ul. Osiedle na Wzgórzu 35

84-312 Cewice

59 86 11 467

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej

ul. Młynarska 11

84-351 Nowa Wieś Lęborska

59 86 12 474

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku

ul. Radosna 9

84-352 Wicko

59 86 11 119

 

 

             
             
             
             
             
             
             

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny