Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w lęborku.
 • E-mail: pcpr@pcprlebork.pl
 • Telefon: 598421771

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lębork
 • Adres: ul.Stefana Okrzei 15, 84-300 Lębork
 • E-mail: pcpr@pcprlebork.pl
 • Telefon: 598421771

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku ul. Stefana Okrzei 15, 84-300 Lębork

-   Wejście dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami

-   W budynku znajduje się winda

-    Parking przy budynku ogólnodostępny, wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych

-    Obsługa osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich , odbywa się na pierwszym oraz drugim piętrze

-   WC przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

-    Na drugim piętrze WC przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, gdzie dla matek z małymi dziećmi umieszczono przewijak.

-   Tabliczki  brajlowskie na drzwiach  dla osób niewidomych lub słabowidzących.

-   Brak tłumacza języka migowego

-   Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Centrum zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji poprzez informację o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej (tablice ewakuacyjne, oświetlenie awaryjne), pracownicy są przeszkoleni oraz znają procedury ewakuacyjne w budynku, wyznaczone jest miejsce zbiórki oraz budynek wyposażony jest w drzwi przeciwpożarowe.

 

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Imieniny