Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Koszty utrzymania w domach pomocy społecznej

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Lęborskiego ustala Starosta Lęborski i ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.


Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

  • mieszkaniec domu,
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
  • przy czym ww. osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

  • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu

członkowie rodziny:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż  300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (obecnie kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776,00 zł a 300% kryterium stanowi kwotat 2 328,00 zł netto), jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,( np. gdy dochód wynosi 3 000,00 zł to maksymalna opłata może wynieść: 672,00 zł (3 000,00 zł – 2 328,00 zł = 672 zł )).
  • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ( obecnie kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi 600,00 zł a 300% kryterium stanowi kwota 1 800,00 zł netto/osobę ), z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (np. jeśli rodzina 4-osobowa ma dochód 8 000,00 zł to opłata wynosi 800,00 zł (8 000,00 zł – 7 200,00 = 800,00 zł)

gminy:

  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa wyżej. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą też wnosić inne osoby – niewymienione.

 

Koszty utrzymania w domach pomocy społecznej Powiatu Lęborskiego

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Lęborski w 2024  roku został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 19.02.2024 r. poz. 893

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Imieniny