Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Projekt „PRZYJAŹŃ ALTERNATYWĄ DLA PRZEMOCY” w ramach Programu Osłonowego

Od czerwca 2022 r. Powiat Lęborski przystąpił  do realizacji projektu „PRZYJAŹŃ ALTERNATYWĄ DLA PRZEMOCY” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2022. Projekt przygotowany przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i otrzymał dotację na realizację zadań wynikających z treści projektu w kwocie 18 360,00 zł. Całkowity koszt projektu wynosi 26 000,00zł.

Celem projektu jest podjęcie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz poprawy sytuacji osób zagrożonych zjawiskiem przemocy. Wieloaspektowość zjawiska przemocy spowodowała podjęcie różnorodnych działań, które skierowane będą m.in. do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy, pedagogów szkolnych, nauczycieli, rodziców, młodzieży i dzieci zamieszkujących Powiat Lęborski, a także do obywateli Ukrainy przebywających legalnie na terenie Powiatu Lęborskiego.

W ramach projektu do końca roku realizowane będą następujące zadania:

  • dwudniowe szkolenie on-line o tematyce: dzień pierwszy: Praca z osobą doświadczającą przemocy; dzień drugi: Pomoc dziecku krzywdzonemu. Szkolenie dedykowane jest do specjalistów z resortów: pomocy społecznej, a w szczególności członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych, pedagogów szkolnych, nauczycieli, Policji oraz organizacji pozarządowych,
  • edukacyjna podróż pn.: „Rodzinna wyprawa” - celem działania jest propagowanie prawidłowych form spędzania czasu wolnego, integracji członków rodziny, właściwego komunikowania się, zadanie skierowane jest do rodzin z Powiatu Lęborskiego,
  • powiatowy konkurs na przygotowanie memów, których motyw przewodni
    to „PRZYJAŹŃ”, skierowany do uczniów szkół podstawowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych z Powiatu Lęborskiego, jego celem jest pokazanie różnych aktywności, pozytywnych działań i „mocy”, promujących zachowania prospołeczne, nacechowane empatią i wrażliwością do drugiego człowieka,
  • opracowanie, wydanie i rozpowszechnienie kalendarzy na rok 2023. Celem działania jest podniesienie świadomości społecznej na temat idei PRZYJAŹNI. Kalendarze będą jednocześnie pełnić zadanie informatora, zawierającego dane kontaktowe i informacje o ofercie pomocy świadczonej przez OIK w Lęborku,
  • zajęcia ogólnodostępne grupowe uspołeczniające dla młodzieży – zajęcia ogólnorozwojowe z elementami tańca – działanie promujące zachowania prospołeczne, zdrowy styl życia, prawidłowe formy zagospodarowania czasu wolnego, dedykowane do młodzieży z klas VII-VIII ze szkół podstawowych oraz ze szkół ponadpodstawowych z Powiatu Lęborskiego,
  • opracowanie i rozpowszechnianie poradników o charakterze informacyjno-praktycznym pt.: „Vademekum AntyPrzemocy w Powiecie Lęborskim – edycja 2022”.

Wszystkie w/w działania są ze sobą spójne, mają wspólny cel – poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej. Proponowane działania profilaktyczne są istotnym aspektem w walce z przemocą w rodzinie a także jej skutkami.

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31