Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Projekt „PRZYSTANEK EMOCJI W PRZEMOCY”

Od czerwca 2023 r. Powiat Lęborski przystąpił  do realizacji projektu „PRZYSTANEK EMOCJI W PRZEMOCY” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2023. Projekt przygotowany przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i otrzymał dotację na realizację zadań wynikających z treści projektu w kwocie 19 500,00 zł. Całkowity koszt projektu wynosi 26 000,00 zł.

Celem projektu jest podjęcie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz poprawy sytuacji osób zagrożonych zjawiskiem przemocy. Wieloaspektowość zjawiska przemocy spowodowała podjęcie różnorodnych działań, które skierowane będą m.in. do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy, pedagogów szkolnych, nauczycieli, rodziców, młodzieży i dzieci zamieszkujących na terenie Powiatu Lęborskiego.

W ramach projektu do końca roku realizowane będą następujące zadania:

- Sympozjum poświęcone tematyce przemocy w rodzinie pt.: Emocje a przemoc w rodzinie - przeznaczone dla specjalistów z resortów: pomocy społecznej, a w szczególności członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych, pedagogów szkolnych, nauczycieli, policji oraz organizacji pozarządowych.

- „Rodzinna wycieczka edukacyjna” – celem działania jest kampania promująca działania profilaktyczne w rodzinie, np.: propagowanie prawidłowych form spędzania czasu wolnego, integracji członków rodziny, właściwego komunikowania się, elementów edukacji wewnątrzrodzinnej, możliwości wyrażania własnych emocji.

-Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. „Moje emocje” – skierowany do uczniów szkół podstawowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych z Powiatu Lęborskiego. Jego celem jest poszerzenie świadomości w obszarze przeżywanych emocji, popularyzacja tematyki związanej z funkcjonowaniem emocjonalnym człowieka, zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na możliwość wyrażania swoich emocji poprzez sztukę.

Składamy serdeczne podziękowania za aktywne włączenie się do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu lęborskiego pod honorowym patronatem Starosty Lęborskiego pod hasłem: „MOJE EMOCJE”,

realizowanym w ramach światowej kampanii: „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” oraz  zadań z zakresu Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2023, współfinansowanego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Na konkurs wpłynęły łącznie 104 prace z 11 szkół i placówek powiatu lęborskiego. Jury oceniło prace plastyczne w dwóch kategoriach:

I grupa – uczniowie szkół podstawowych z klas I-III:

Anna Metera – lat 8

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej

Natalia Trąbińska – lat 9

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku

Jakub Kropidłowski – lat 8

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie

Wyróżniono 3 prace: Dmytro Sutormin lat 7 i Zuzanna Mallek  lat 8 ze Szkoły Podstawowej

w Szczenurzy oraz Franciszek Myszk lat 7 z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bukowinie.

II grupa – uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VIII:

Zofia Kulig – lat 13

             Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lęborku

Liliana Kwapińska – lat 13

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lęborku

Jakub Brzeski – lat 11

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej

Wyróżniono 3 prace: Oliwia Król lat 11 i Lena Dułak lat 12 ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej oraz Nadia Peiter lat 10 ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lęborku.

Wykonawcom nagrodzonych prac plastycznych Gratulujemy!!!

Jeszcze raz dziękujemy i żywimy nadzieję, że nasze wspólne działania przyczynią się do budowania świata bez przemocy, gdzie przemoc jest wyjątkiem, a nie normą.

- Zajęcia ogólnodostępne grupowe uspołeczniające dla młodzieży – zajęcia sportowe ogólnorozwojowe z elementami tańca. Działania promujące u młodzieży zachowania prospołeczne, zdrowy styl życia, prawidłowe formy zagospodarowania czasu wolnego. Udział w zajęciach stworzy okazję do zawiązania bliższych relacji rówieśniczych, opartych na podobnych doświadczeniach i zainteresowaniach oraz do wspólnego przeżywania i dzielenia się emocjami.

- Sesja ćwiczeń metodą  TRE dla kobiet. Ww. osoby poznają sekwencję ćwiczeń, która pomoże im m.in. w: osiągnięciu równowagi emocjonalnej, nawiązaniu lepszego dialogu ze swoim ciałem,  „wyrzuceniu” z ciała kumulowanego latami stresu i napięcia, poprawie ogólnego samopoczucia i samoregulacji emocji, lepszym radzeniu sobie z codziennym stresem,  wzmocnieniu systemu nerwowego, rozwiązaniu problemów ze snem oraz zdobędą umiejętność samodzielnego korzystania z metody TRE w razie potrzeby. Działanie dedykowane jest do kobiet z Powiatu Lęborskiego, które doświadczyły przemocy w rodzinie lub innych traumatycznych przeżyć.

- Opracowanie i rozpowszechnienie materiałów promocyjnych – gadżety reklamowe w postaci m.in. piłeczek antystresowych i kubków z nadrukiem, zawierające dane kontaktowe Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Lęborku rozpowszechniane będą m.in. podczas imprez organizowanych przez PCPR lub podczas lokalnych wydarzeń kulturalnych, w ramach prowadzonych kampanii społecznych ukierunkowanych na podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie,  upowszechniane będą informacje o możliwości skorzystania z pomocy i zakresie usług świadczonych przez OIK.

Wszystkie w/w działania są ze sobą spójne, mają wspólny cel – poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej. Zarówno działania pomocowe jak i profilaktyka w tym zakresie jest istotnym aspektem w walce z przemocą w rodzinie a także jej skutkami.

 

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31