Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

dodatkowe formy wsparcia dla rodzin zastępczych i RDD

W NASZYM PCPR

DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, OPIEKUNÓW RODZIN ZASTĘPCZYCH, RDD

MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z RÓŻNORODNEGO WSPARCIA.

POZA NW. FORMAMI KAŻDY MOŻE ZAPROPONOWAĆ FORMĘ POMOCY, KTÓREJ POTRZEBUJE,

A MY POSTARAMY SIĘ WAM JE ZAPEWNIĆ

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne - konsultacje pedagogiczne

Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne - konsultacje psychiatryczne

Konsultacje poradnictwo specjalistyczne - konsultacje psychologiczne

Terapie i mediacje-prowadzenie terapii dla dzieci przebywającej w pieczy i ich opiekunów-indywidualna

Terapie i mediacje-prowadzenie terapii dla dzieci przebywającej w pieczy i ich opiekunów-grupowe ogólnodostępne

Diagnoza i wytyczne do terapii małoletnich przyjmowanych i przebywających w pieczy zastępczej

Superwizja osób wykonujących zadania związane z pieczą zastępczą

Wsparcie opiekuńcze/usługa zdrowotna -konsultacje i poradnictwo specjalistyczne np. konsultacje stomatologiczne i neurologiczne

Doradztwo zawodowe

Warsztaty kompetencji społecznych – poradnictwo indywidualne i grupowe

(dla młodzieży przebywającej i opuszczającej pieczę zastępczą)

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. dla osób usamodzielnianych  kursy/szkolenia

Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny - na okres adaptacji budynku CUS

Usługi wspierające aktywizację edukacyjną - korepetycje przedmiotowe

Zajęcia o charakterze dydaktyczno-terapeutycznym ukierunkowane na rozwój zainteresowań

i aspiracji edukacyjnych podopiecznych

Wspieranie rodzin w organizacji wolnego czasu – kolonie/obozy

Wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego - udział w zajęciach ogólnodostępnych-salach zabaw

Opieka nad dzieckiem/osobą zależną (na czas zajęć opiekunów)

Grupa Wsparcia Pieczy Zastępczej

Warsztaty umiejętności rodzicielskich i warsztaty dla młodzieży -

samorozwój, samoświadomość i autoprezentacja dla opiekunów zastępczych

i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej

Doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą

Wyjazdy edukacyjno-integracyjne/ spotkania integracyjne/wycieczki dla rodzin zastępczych

Kampania społeczna/informacyjna o rodzicielstwie zastępczym

Transport uczestników na zajęcia-zwrot kosztów dojazdu

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Imieniny