Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

dofinansowanie z PFRON - wnioski

Wykaz załączników:

1.Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków finansowych PFRON:

 • kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o grupie inwalidzkiej Wnioskodawcy, zaświadczenia o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego przez rodzica/ opiekuna dziecka niepełnosprawnego lub orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 01.01.1998 r.,
 • faktura określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup,
 • kopia zrealizowanego zlecenia (strony 1-5) na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.

2.Wniosek o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej ze środków finansowych PFRON (maksymalne dofinansowanie do 80% całości inwestycji):

 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) lub równoważnego,
 • zaświadczenie lekarza specjalisty określające rodzaj sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do rehabilitacji,
 • wycena przedmiotu dofinansowania.

3. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym:

 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) lub równoważnego,
 • wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
 • w przypadku dzieci kopa legitymacji szkolnej lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły.

4. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych (maksymalne dofinansowanie do 95% całości inwestycji):

 • kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o grupie inwalidzkiej Wnioskodawcy, zaświadczenia o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego przez rodzica/ opiekuna dziecka niepełnosprawnego lub orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 01.01.1998 r.,
 • kopie orzeczeń lub zaświadczeń o których mowa w pkt. 1 dotyczących osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,
 • udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier (kserokopia aktu notarialnego, umowy najmu),
 • zgoda Właściciela, w przypadku gdy likwidacja barier ma nastąpić w lokalu, którego właścicielem nie jest Wnioskodawca,
 • kosztorys ofertowy dotyczący likwidacji barier architektonicznych

5. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych (maksymalne dofinansowanie do 95% całości inwestycji):

 • kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o grupie inwalidzkiej Wnioskodawcy, zaświadczenia o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego przez rodzica/ opiekuna dziecka niepełnosprawnego lub orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 01.01.1998 r.,
 • kopie orzeczeń lub zaświadczeń o których mowa w pkt. 1 dotyczących osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o zalecanym rodzaju sprzętu,
 • wycena sprzętu.

6. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się (maksymalne dofinansowanie do 95% całości inwestycji):

 • kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o grupie inwalidzkiej Wnioskodawcy, zaświadczenia o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego przez rodzica/ opiekuna dziecka niepełnosprawnego lub orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 01.01.1998 r.,
 • kopie orzeczeń lub zaświadczeń o których mowa w pkt. 1 dotyczących osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,
 • wycena sprzętu.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Imieniny