Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Podsumowanie realizacji projektu ,, Aktywni AntyPrzemocy"

Od czerwca 2021 r. Powiat Lęborski przystąpił  do realizacji projektu „Aktywni AntyPrzemocy”  w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2021. Projekt przygotowany przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i otrzymał dotację na realizację zadań wynikających z treści projektu w kwocie 12 760,00 zł. Całkowity koszt projektu wyniósł 19 660,00zł.

W ramach projektu przeprowadzono działania profilaktyczne i edukacyjne na rzecz poprawy sytuacji osób zagrożonych zjawiskiem przemocy. Wieloaspektowość zjawiska przemocy spowodowała skierowanie ich m.in. do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy, pedagogów szkolnych, nauczycieli, rodziców, młodzieży i dzieci zamieszkujących na terenie powiatu lęborskiego.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

  • szkolenie on-line dotyczące aspektów psychologicznych przemocy w rodzinie, przeznaczone dla specjalistów z resortów: pomocy społecznej, a w szczególności członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych, pedagogów szkolnych, nauczycieli, Policji oraz organizacji pozarządowych – 8 godzinne szkolenie odbyło się w dniu 21 września 2021 roku, w szkoleniu wzięło udział 50 osób,
  • warsztaty umiejętności rodzicielskich – „Szkoła dla rodziców”, przeznaczone dla mieszkańców powiatu lęborskiego, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym – cykl 10 spotkań zrealizowano w październiku i listopadzie 2021 roku, zajęcia odbyły się przy współudziale pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, uczestnicy otrzymali poradnik: „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, udział wzięło 15 osób,
  • gra edukacyjna w plenerze pn.: „Rodzina w plenerze” - celem działania było propagowanie prawidłowych form spędzania czasu wolnego, integracji członków rodziny, właściwego komunikowania się; zadanie skierowane było do rodzin z powiatu lęborskiego, zostało zrealizowane w dniu 18 września 2021 w Nowęcinie na placu zabaw; była to jednocześnie impreza integracyjna skupiająca rodziny: objęte wsparciem w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Lęborku, ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Więcej Radości” z Wicka, z Sołectwa Roszczyce oraz z Sołectwa Nowęcin; w programie były m.in.: gry edukacyjne, konkursy, wspólne zabawy dla całych rodzin na dmuchańcach, modelowanie balonów, rozgrywki w piłkę nożną, przejażdżki bryczką z Ośrodka Jeździeckiego „SENNY” w Nowęcinie, biesiadowanie przy ognisku z kiełbaską, pokaz sprzętu i wozu strażackiego z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wicku,
  • powiatowy konkurs fotograficzny „Uśmiechnij się”- który skierowany był do uczniów szkół podstawowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z powiatu lęborskiego, jego celem było pokazanie różnych aktywności, pozytywnych działań i „mocy”, które sprawiają, że świat staje się bezpiecznym i przyjaznym miejscem, wolnym od przemocy i krzywdzenia, w konkursie wzięło udział 40 uczniów z 14 szkół i z placówki opiekuńczo-wychowawczej, nadesłane prace oceniano w dwóch kategoriach: klas I-III i klas IV-VIII, nagrodzono po trzy zdjęcia w każdej kategorii oraz wyróżniono 11 dzieci, główną nagrodą była zaaranżowana sesja fotograficzna dla całej rodziny, nagrodzone zdjęcia wystawiono na holu w budynku Starostwa Powiatowego,
  • nagrano 3 filmiki edukacyjne z udziałem ekspertów ( przewodniczącej zespołu interdyscyplinarnego, przedstawiciela Policji i pedagoga szkolnego) - celem powyższego działania była rzetelna, aktualna i praktyczna edukacja dla bezpieczeństwa wewnątrzrodzinnego w zakresie zjawiska przemocy, płyty z filmikami przekazano do instytucji i placówek niosących pomoc osobom uwikłanym w przemoc na terenie powiatu lęborskiego,
  • opracowano poradnik o charakterze informacyjno-praktycznym pt.: „Vademekum AntyPrzemocy w Powiecie Lęborskim”, który na bieżąco rozpowszechniany jest wśród instytucji i mieszkańców powiatu lęborskiego.

Wszystkie w/w działania miały na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej. Zarówno działania pomocowe jak i profilaktyka w tym zakresie jest istotnym aspektem w walce z przemocą w rodzinie a także jej skutkami, aby przemoc była wyjątkiem, a nie normą.

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31