Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Baza kontaktów

 

Imię i nazwisko

 

Stanowisko

Numer telefonu

Nr wew.

e-mail

Nr pokoju

Sandra Wierzbowska psycholog 59 842 17 71  110 sw@pcprlebork.pl 110

 

Iwona Sysik

 

pracownik socjalny

59 842 17 71

108

is@pcprlebork.pl

108

Justyna Stencel

Nina Ranachowska

pedagog

specjalista pracy z rodziną

59 842 17 71

109

jstencel@pcprlebork.pl

nr@pcprlebork.pl

109

 

 

 

 
POMOC UDZIELANA PRZEZ CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
W LĘBORKU
 

 

 

 

Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku prowadzi działalność w trzech lokalizacjach:

Lębork, ul. Juliana Węgrzynowicza 13

Lębork, ul. Stefana  Żeromskiego 9-10

Wejherowo - Śmiechowo, ul. Gdańska 51

 

DANE KONTAKTOWE

 

lokalizacja Lębork, ul. Żeromskiego 9-10

Punkt Zgłoszeniowo - Koordynacyjny tel. 727 797 094, 733 456 876

Poradnia Zdrowia Psychicznego tel. 733 456 867

Zespół Leczenia Środowiskowego tel. 733 456 855

 

lokalizacja Lębork, ul. Juliana Węgrzynowicza 13

Oddział Dzienny Psychiatryczny tel. 59 863 52 62

Oddział Psychiatryczny Całodobowy tel. 59 863 52 96

Psychiatryczna izba Przyjęć tel. 59 863 53 65

 

lokalizacja Wejherowo - Śmiechowo, ul. Gdańska 51

Punkt Zgłoszeniowo - Koordynacyjny tel. 733 456 332, 608 437 021

Poradnia Zdrowia Psychicznego tel. 733 456 336

Zespół Leczenia Środowiskowego tel. 885 851 791

 

PUNKTY ZGŁOSZENIOWO - KOORDYNACYJNE w Lęborku i Wejherowie funkcjonują przy Poradniach Zdrowia Psychicznego

czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00

Do punktu Zgloszeniowo - Koordynacyjnego po pomoc mogą zwrócić się osoby dorosłe:

  • w kryzysie psychicznym
  • w okresie zaostrzenia przewlekłej choroby psychicznej
  • osoby z bliskiego otoczenia.

Zainicjowanie kontaktu z pracownikami CZP odbywa się bez skierowania oraz bez zapisywania na wizytę.

Do Punktów Zgłoszeniowo-Koordynacyjnych może się zgłosić każda osoba pełnoletnia zamieszkała na obszarze powiatu lęborskiego oraz powiatu wejherowskiego (miasto Wejherowo, gminy Wejherowo, Łęczyce, Choczewo, Linia, Luzino, Szemud)w celu uzyskania wstępnej informacji dotyczących możliwości leczenia i uzyskania pomocy.

Osoby (spoza obszaru CZP) w kryzysie, również otrzymają pomoc w ramach poradni z pominięciem Punktu Zgłoszeniowo Koordynacyjnego.

Pracownik PZK, po przeprowadzeniu wywiadu i dokonaniu wstępnej analizy potrzeb zdrowotnych, psychologicznych i społecznych pacjenta, określi wstępny plan dalszego postępowania, udzieli wsparcia, a w razie potrzeby ustali termin i miejsce udzielenia kolejnego świadczenia w ramach naszego CZP.

W przypadkach pilnych, termin wizyty lub przyjęcia pacjenta zostanie wyznaczony na nie później niż 72 godziny od zgłoszenia. Ponadto pracownik PZK przedstawi informacje o zakresie działania CZP.

Rejestracja PZP czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

W przypadku chęci skorzystania ze świadczeń udzielanych w poradni po raz pierwszy, należy skontaktować się osobiście lub telefonicznie z Punktem Zgłoszeniowo - Koordynacyjnym.

Ustalanie terminów kolejnych wizyt odbywa się bezpośrednio w Rejestracji - osobiście lub telefonicznie.

W ramach podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy, Poradnia świadczy bezpłatne usługi medyczne w zakresie szerokiej diagnozy psychologicznej i psychiatrycznej oraz leczenia psychiatrycznego, poradnictwa i psychoterapii, pacjentom dorosłym ze wszystkimi rodzajami chorób i zaburzeń psychicznych.

W Poradni świadczeń udzielają specjaliści: lekarze psychiatrzy, psychoterapeuci, psycholodzy, pielęgniarki, pracownicy socjalni, asystenci zdrowienia, rejestratorki medyczne oraz w przyszłości: dietetyk i doradca zawodowy.

Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie

Rejestracja pacjentów do ZLŚ odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Z prośbą o objęcie opieką Zespołu Leczenia Środowiskowego pacjent może zgłosić się sam, zgłoszenia może dokonać również lekarz prowadzący z Poradni Zdrowia Psychicznego lub z oddziału całodobowego, lekarz POZ a także rodzina pacjenta lub pracownik opieki społecznej.

Leczenie środowiskowe odbywa się wyłącznie za zgodą pacjenta, po kwalifikacyjnym badaniu przeprowadzonym przez zespół terapeutyczny.

Skierowanie od lekarza do leczenia środowiskowego jest warunkiem koniecznym przyjęcia na terapię.

 

Świadczenia zdrowotne na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym udzielane są

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 15:00

Świadczenia Oddziału przeznaczone są dla pacjentów bez wskazań do pobytu na Oddziale Stacjonarnym.

Do Oddziału Dziennego konieczne jest skierowanie. Ponadto każdy pacjent, zanim zostanie przyjęty musi przejść wstępną kwalifikację przez koordynatora oddziału.

Pobyt na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym ma na celu poprawę funkcjonowania indywidualnego i społecznego, poprawę samopoczucia, redukcję objawów i zapobieganie nawrotom choroby. Zakres świadczeń obejmuje leczenie zaburzeń: afektywnych (dystymia, depresja), nerwicowych (fobie, napady paniki, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne, zaburzenia lękowe o różnej etiologii), zaburzeń osobowości, schizofrenii.

 

KLUB PACJENTA

Osobom doświadczającym kryzysu psychicznego, i trudności w uzyskaniu akceptacji społecznej.

Centrum Zdrowia Psychicznego wychodząc naprzeciw potrzebom obecnych byłych i przyszłych Pacjentów oraz ich Rodzin, zaprasza do utworzonego Klubu Pacjenta na nieformalne spotkania integracyjno-towarzyskie. W Klubie organizowane są m.in. spotkania przy kawie i herbacie, oglądanie filmów i rozmowy, wspólne wyjścia i spacery.

Kluby Pacjenta zapraszają w lokalizacjach :

  • Lębork przy ul. Żeromskiego 9-10, tel. 733 456 867

w każdy poniedziałek od 15:30 do 17:30

  • w Wejherowo przy ul. Gdańska 51, tel. 733 456 336

- w każdy piątek od 10:00 do 13:00

 

PSYCHIATRYCZNA IZBA PRZYJĘĆ

Każdorazowo w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia psychicznego lub myśli i wypowiadanych zamiarów świadczących o stanowieniu zagrożenia dla siebie i innych, należy niezwłocznie zgłosić się do Psychiatrycznej Izby Przyjęć Szpitala w Lęborku, ul. Węgrzynowicza 13 lub kontaktować się z numerem 112.

Oddział Psychiatryczny prowadzi leczenie Pacjentów w zaostrzeniu choroby psychicznej, których stan uniemożliwia leczenie ambulatoryjne (w PZP lub ZLŚ). Pacjenci otoczeni są opieką lekarzy psychiatrów, psychologów, pielęgniarek, terapeutów zajęciowych i pracownika socjalnego.

Przyjęcia na Oddział odbywają się całodobowo w Izbie Przyjęć. Do przyjęcia na Oddział w sytuacjach wyjątkowych nie jest potrzebne skierowanie.

Oprócz znaczenia diagnostycznego i stabilizującego stan pacjenta, tutaj rozpoczyna się proces zindywidualizowanego programu leczenia kontynuowanego po otrzymaniu wypisu przez nawiązanie kontaktu z koordynatorem opieki. Po zakończeniu pobytu istnieje możliwość dalszego leczenia we współpracujących wewnętrznie ze sobą: Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespołów Leczenia Środowiskowego oraz Oddziału Dziennego.

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (poza CZP)

Na oddział przyjmowane są osoby podejmujące się leczenia uzależnienia od alkoholu, oraz uzależnienia mieszanego od alkoholu i leków oraz innych substancji psychoaktywnych. Przyjęcie na Oddział odbywa się na podstawie skierowania od lekarza lub bez skierowania - przez Izbę Przyjęć w sytuacjach wyjątkowych. Pobyt może trwać do 10 dni, a przy uzależnieniu mieszanym do 10 tygodni.

Oddział Psychogeriatryczny (poza CZP)

Na oddział przyjmowani są pacjenci, powyżej sześćdziesiątego r.ż., którzy wymagają leczenia psychiatrycznego w związku z problemami psychicznymi związanymi z wiekiem.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (poza CZP)

Ośrodek oferuje wsparcie i zapewnia pierwszy kontakt z opieką psychologiczną w najbliższym środowisku dla dzieci i młodzieży (do 18 r.ż. lub 21 r.ż. w przypadku kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej) oraz ich rodziców – bez skierowania, bezpłatnie, w ramach NFZ.

Ośrodek prowadzi swoją działalność poza działalnością Centrum Zdrowia Psychicznego.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (poza CZP)

Ośrodek bazuje na współpracy z: rodziną pacjenta innymi instytucjami, pod opieką których jest dziecko m.in. środowiskiem szkolnym. Opiekę nad pacjentami sprawują oraz udzielają pomocy: psycholodzy, psychoterapeuci oraz terapeuci środowiskowi. Pierwsza wizyta jest przeprowadzona z rodzicem/opiekunem prawnym, polega ona na zebraniu od rodziców wywiadu rozwojowego i zapoznaniu się z problemem.

Adres Ośrodka: ul. Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork,

Rejestracja odbywa się osobiście lub pod numerem telefonu:

662 044 789

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar