Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Oferta pomocy

Jeśli potrzebujesz pomocy skorzystaj z nieodpłatnej konsultacji, wsparcia, poradnictwa, pobytu całodobowego:

W ramach poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku istnieje możliwość skorzystania z pomocy: pracownika socjalnego, psychologa, radcy prawnego, pedagoga, specjalisty pracy z rodziną. Wsparcie świadczone jest w godzinach 7.30-15.30 jednak każdy ze spacjalistów pełni dyżury wg ustalonych miesięcznie harmonogramów - istnieje więc możliwość umówienia spotkań w innych dogodnych terminach.

Poradnictwo psychologiczne

psycholog - Sandra Wierzbowska udziela porad w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przy ul. Stefana Okrzei 15, pok. 110, parter, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Poradnictwo prawne

radca prawny - Aleksandra Łyczak udziela porad prawnych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przy ul. Stefana Okrzei 15, pok. 102, parter, w środy  w godzinach 11:00 - 13:00, po umówieniu spotkania pod numerem telefonu 59 842 17 71 (od poniedziałku – piątku w godzinach 7:30 - 15:30) lub pod numerem 798 649 084

Dyżur telefoniczny informacyjno - interwencyjny pełniony od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 - 15:30 pod numerem telefonu 59 842 17 71 wew. 110 lub 108 oraz dodatkowo w poniedziałek w godzinach od 15:30 - 19:30 pod numerem telefonu 798 686 431 - przez psychologa.

Poradnictwo SOCJALNE, RODZINNE, PEDAGOGICZNE

pracownik socjalny - Iwona Sysik udziela wsparcia telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przy ul. Stefana Okrzei 15
pok. 108, parter lub pod numerem telefonu 59 842 17 71 wew. 108, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

pedagog - Justyna Stęcel udziela wsparcia telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przy ul. Stefana Okrzei 15 pok. 109, parter lub pod numerem telefonu 59 842 17 71 wew. 109, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, kom. 798649084

specjalista pracy z rodziną - Nina Ranachowska udziela wsparcia telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przy ul. Stefana Okrzei 15 pok. 109, parter lub pod numerem telefonu 59 842 17 71 wew. 109, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, kom. 798649084

OIK-Hostel – miejsce całodobowego pobytu dla matek/ojców z dziećmi i kobiet w ciąży posiada 10 miejsc przeznaczony dla osób, których pobyt w dotychczasowym miejscu zamieszkania zagraża ich życiu, zdrowiu psychicznemu czy fizycznemu z powodu doświadczanej przemocy bądź innej sytuacji kryzysowej.

Przyjęcie do OIK-Hostelu następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek właściwej miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania/zameldowania/pobytu jednostki pomocy społecznej (OPS, MOPS, GOPS, CUS) lub Policji. Przesłanki uzasadniające udzielenie pomocy osobie /rodzinie w OIK-Hostelu:

  • nie może przebywać w dotychczasowym miejscu zamieszkania,
  • doświadcza przemocy lub innej sytuacji kryzysowej,
  • występuje zagrożenie życia albo zdrowia psychicznego i/lub fizycznego;

Osoby wymagające pomocy w formie miejsc całodobowych na wniosek ośrodka pomocy społecznej składają wniosek o wydanie skierowania do OIK-Hostelu za pośrednictwem OPS (w Cewicach, Wicku, Nowej Wsi Lęborskiej lu MOPS w Lęborku lub Łebie - do Dyrektora PCPR w Lęborku - prośba klienta o skierowanie i oświadczenie o spełnianiu przesłanek o udzielenie pomocy w OIK-Hostelu oraz potwierdzenie potrzeby przyjęcia przez OPS.

W sytuacji, gdy konieczność umieszczenia w trybie interwencyjnym zachodzi w godzinach popołudniowych (po godzinie 15:30) w dni robocze, nocnych lub w dniach wolnych od pracy przyjęcie do OIK-Hostel odbywa się wyłącznie w asyście Policji - przedstawiciele ww. instytucji (Policji lub OPS/MOPS) kontaktują się telefonicznie z Dyrektorem PCPR (tel.: 504 146 618) lub Kierownikiem Działu Pomocy Społecznej i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością (tel.: 604 973 678) w celu ustalenia miejsc w OIK-Hostelu oraz jego otwarcia i przyjęcia klienta lub rodziny.

Kuchnia (wspólna) dla osób przebywających w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w miejscach całodobowych