Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

świadczenie wspierające. (INFORMACJE)

Świadczenie wspierające.

(INFORMACJE)

 

- Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku;

- adres do wysłania wniosku: 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27;

- tel.  58 307-74-08;

- fax: 58 305-36-97; e-mail: wzon@gdansk.uw.gov.pl; www.gdansk.uw.gov.pl;

- siedziba: ul. Smoluchowskiego 18 w Gdańsku   

 

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

(STAN NA: 10.01.2024)

 

Od 1 stycznia 2024 r. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności rozpoczął przyjmowanie wniosków o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia mogą złożyć osoby niepełnosprawne, które posiadają:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;
 • orzeczenie o niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji - wydane przez lekarzy orzekających w ZUS;
 • orzeczenie o inwalidztwie - wydane przed 1998 r. przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

 

Osoba niepełnosprawna, aby otrzymać decyzję ustalającą poziomu potrzeby wsparcia musi złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wraz z kwestionariuszem samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.

 

Wniosek i kwestionariusz można pobrać na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku pod linkiem https://www.gdansk.uw.gov.pl/6942-osoby-z-niepelnosprawnosciami-zmiana-przepisow-od-1-stycznia-2024-r

 

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można złożyć w postaci:

 • elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (portal empatia);
 • w formie papierowej do wojewódzkiego zespołu:
  • osobiście w godzinach 8-15 ul. Smoluchowskiego 18 F lub
  • pocztą tradycyjną na adres Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku WZON ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk) lub
  • za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z art. 6b3 pkt.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776).

Powiatowe zespoły wnioski wraz z kwestionariuszem winny przekazać do wojewódzkiego zespołu nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku (art. 6b3 pkt. 9 powyższej ustawy).

Wnioski rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wpływu do wojewódzkiego zespołu.

Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany:

 • w wartościach punktowych w skali od 0 do 100;
 • na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, a także na podstawie informacji wskazanych w kwestionariuszu  samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem przez członków składu ustalającego poziom potrzeby wsparcia;
 • za zgodą osoby ubiegającej się w miejscu jej pobytu, albo w siedzibie wojewódzkiego zespołu albo w innym miejscu przez niego wyznaczonym.

O terminie i miejscu ustalenia poziomu potrzeby wsparcia osoba niepełnosprawna bądź osoba uprawniona  zostanie powiadomiona nie później niż 7 dni przed dniem wyznaczonego terminu.

Decyzja wydawana będzie na podstawie ostatecznego orzeczenia na okres, na który osoba została zaliczona do osób niepełnosprawnych, jednakże nie dłuższy niż 7 lat.

Od decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do wojewódzkiego zespołu składany w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Ponadto Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności informuje, iż po wydaniu decyzji przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, aby otrzymać świadczenie wspierające należy złożyć wniosek w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który będzie wypłacał świadczenie wspierające.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 1997r. Nr 123 poz. 776 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym ( Dz.U. z 2023r. poz. 1429);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia ( Dz.U. z 2023r. poz. 2581).

 

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku

adres do wysłania wniosku:

telefon:

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

058 307 74 08

fax. 58 305 36 97, siedziba: ul. Smoluchowskiego 18 w Gdańsku, wzon@gdansk.uw.gov.pl, www.gdansk.uw.gov.pl

 

ZAŁĄCZNIKI:

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31