Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

WAŻNE INFORMACJE

Osoby posiadające:

  • status uchodźcy
  • ochronę uzupełniającą

lub

  • zezwolenie na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

mogą uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku:

  • pomoc w ramach indywidualnego programu integracji (IPI)

 

wniosek w sprawie należy złożyć maksymalnie w terminie 60 dni od otrzymania decyzji w sprawie nadania ochrony międzynarodowej.

 

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną udziela się cudzoziemcowi, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej.

 

W celu otrzymania pomocy należy:

  • zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku z decyzją Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, Rady ds. Uchodźców lub Wojewody
  • złożyć wniosek o objęcie pomocą integracyjną.

 

Ważne!

Wniosek o objęcie pomocą integracyjną należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, w terminie 60 dni od dnia otrzymania decyzji.

Pomoc udzielana jest do 12 miesięcy licząc od miesiąca złożenia wniosku i kompletu niezbędnych dokumentów.

W ramach pomocy można uzyskać:

  • świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego
  • opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • specjalistyczne poradnictwo.

 

Kontakt w sprawie:

 

Natalia Fąkowicz - Klemp

Kierownik Działu Pomocy Społecznej i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością

Pokój 233
tel. 59 86 28 106
pcpr@pcprlebork.pl

 

Małgorzata Jarosz

Specjalista pracy socjalnej

Pokój 233
tel. 59 86 28 106
pcpr@pcprlebork.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Imieniny