Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Zakończenie projektu „PRZYJAŹŃ ALTERNATYWĄ DLA PRZEMOCY”

Od czerwca 2022 r. Powiat Lęborski przystąpił  do realizacji projektu „PRZYJAŹŃ ALTERNATYWĄ DLA PRZEMOCY” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2022. Projekt przygotowany przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i otrzymał dotację na realizację zadań wynikających z treści projektu w kwocie 18 360,00 zł. Całkowity koszt projektu wyniósł 26 000,00zł.

Celem projektu było podjęcie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz poprawy sytuacji osób zagrożonych zjawiskiem przemocy. Wieloaspektowość zjawiska przemocy spowodowała podjęcie różnorodnych działań, które skierowane były m.in. do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy, pedagogów szkolnych, nauczycieli, rodziców, młodzieży i dzieci zamieszkujących powiat lęborski, a także do obywateli Ukrainy przebywających legalnie na terenie powiatu lęborskiego.

W ramach projektu do końca roku realizowane były następujące zadania:

 • dwa szkolenia on-line skierowane do specjalistów z resortów: pomocy społecznej,
  a w szczególności członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych, pedagogów szkolnych, nauczycieli, Policji oraz organizacji pozarządowych. Dwudniowe szkolenie o tematyce: dzień pierwszy: Praca z osobą doświadczającą przemocy; dzień drugi: Pomoc dziecku krzywdzonemu odbyło się 4-5.10.2022 roku i wzięło w nim udział
  50 osób. W dniu 22.11.2022 roku odbyło się szkolenie pn.: Interwencja kryzysowa
  i procedura Niebieskiej Karty w sytuacji występowania przemocy w rodzinie, uczestniczyło w nim również 50 osób;  
 • edukacyjna podróż pn.: „Rodzinna wyprawa” – edukacyjna podróż do Sea Parku dla rodzin z powiatu lęborskiego, korzystających z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lęborku. Celem działania było propagowanie prawidłowych form spędzania czasu wolnego, integracji członków rodziny, właściwego komunikowania się. Zadanie zostało zrealizowane w dniu 10 września 2022 roku, wzięło w nim udział 47 osób;
 • powiatowy konkurs na przygotowanie mema, którego motyw przewodni
  to „PRZYJAŹŃ”, skierowany był do uczniów szkół podstawowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych z powiatu lęborskiego. Jego celem było pokazanie różnych aktywności, pozytywnych działań i „mocy”, promujących zachowania prospołeczne, nacechowane empatią i wrażliwością do drugiego człowieka. Na konkurs wpłynęło 65 prac z 11 szkół i z placówek. Prace oceniono w dwóch kategoriach: uczniowie klas I-III i IV-VIII. Nagrodzono po trzy prace w każdej kategorii oraz wyróżniono 6 dzieci, główną nagrodą było wyjście rodzinne do kina na wybrany film familijny oraz bon na rodzinny obiad w restauracji;
 • opracowano, wydano i rozpowszechniono kalendarze na rok 2023. Celem działania było podniesienie świadomości społecznej na temat idei PRZYJAŹNI. Kalendarze  jednocześnie pełnią zadanie informatora, zawierającego dane kontaktowe do OIK
  w Lęborku. Oprawę graficzną stanowią memy nagrodzone w powiatowym konkursie;
 • zajęcia ogólnodostępne grupowe uspołeczniające dla młodzieży – zajęcia ogólnorozwojowe z elementami tańca – działanie promujące zachowania prospołeczne, zdrowy styl życia, prawidłowe formy zagospodarowania czasu wolnego, dedykowane do młodzieży z klas VII-VIII ze szkół podstawowych oraz ze szkół ponadpodstawowych z powiatu lęborskiego,  realizowane było w październiku
  i listopadzie 2022 roku, udział wzięło 20 osób. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik otrzymał drobny upominek w postaci sprzętu do ćwiczeń, aby zachęcić młodzież
  do kontynuowania pracy nad sprawnością fizyczną;
 • opracowano i rozpowszechniono ulotki oraz poradniki o charakterze informacyjno-praktycznym pt.: „Vademekum AntyPrzemocy w Powiecie Lęborskim – edycja 2022”.

Wszystkie w/w działania były ze sobą spójne, miały wspólny cel – poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy. Proponowane działania profilaktyczne
są istotnym aspektem w walce z przemocą w rodzinie a także jej skutkami.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Imieniny