Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Osoby w podeszłym wieku i przewlekle chore

Osoby w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chore

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

 

Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

 

W przypadku, gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3miesiące, osobę kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

 

W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej, centrum usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – prokuratora

 

Zespół Pomocy Społecznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku realizuje zadania w zakresie:

 

1. organizowania usług i zapewnienia prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym w określonym standardzie,

2. weryfikacji dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej odpowiedniego profilu oraz przygotowanie decyzji o umieszczeniu i o odpłatności za pobyt w domu,

3. umieszczania w domach pomocy społecznej skierowanych osób,

4. prowadzenia rejestru osób skierowanych i oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej,

5. przygotowanie niezbędnych dokumentów w zakresie zlecania prowadzenia domów pomocy społecznej różnym podmiotom na podstawie umów,

6. nadzoru nad funkcjonowaniem domów pomocy społecznej,

7. przygotowywania wniosków dot. powoływania i odwoływania kadry kierowniczej Domów Pomocy Społecznej i innych nadzorowanych jednostek.

 

Osoba do kontaktu, realizująca ww. zadania:

 

Małgorzata Jarosz - Kozioł

specjalista pracy socjalnej

pokój 233

tel. 059 8628 106 wew. 21

mjk@pcprlebork.pl

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny